STCW 95


STCW 95 – Denizde Can Güvenliği Sertifika Kursu

(Gemi Adamı Cüzdanı almak için zorunludur)

STCW : Standarts of Training Certification and Watchkeeping
(Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları)Uluslarararsı Denizcilik Örgütü’nün (IMO – International Maritime Organization) 1995 yılında topladığı Konvansiyon sonucunda aldığı ve dünya denizleri üzerindeki tüm gemilerde çalışan personelin almak zorunda olduğu eğitimler sonucu verilen sertifikalardır. 2010 yılında tekrar toplanan konvansiyon Sosyal Farkındalık sertifikasını da ilave etmiştir.  Personel altı ayrı eğitimden geçerek sekiz ayrı sertifika alır. Bu sertifikalar her beş yılda bir yenilenir ve gerekirse ilave eğitim alınır. Gemilerde çalışmak için bu sertifikaları almak zorunludur.

Altı Temel Sertifika :

Temel İlkyardım Eğitimi Belgesi
Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi
Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitim Belgesi
Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi
Cankurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitimi Belgesi
Sosyal Farkındalık