ŞARTLAR


CRUISE PERSONELİ ÇALIŞMA PROGRAMINA KATILMA ŞARTLARI:

Katılımcı adayların;

1. En az lise mezunu,

2. 21 Yaş veya üzerinde olmaları

3. En az orta derecede İngilizce (veya başka bir yabancı dil) bilgisine sahip olmaları

4. Cruise Gemilerinde çalışabilecek bir mesleğe ve mesleki deneyime sahip olmaları

gerekmektedir.

Destek Programları

Temel Cruise Çalışma Seti, Belgesi ve İş Destek Servisi

STCW 95 Kursu (Lütfen ilgili bölüme bakınız - Kurslar ve Dersler ve STCW 95)