Cruise Academy

Cruise gemilerinde çalışmak ayrı bir eğitim ve çeşitli sertifikaları gerektiren bir iş koludur. CRUISE ACADEMY, dünya cruise istihdam pazarında meslek sahibi ve nitelikli Türk elemanlarının de çalışabilmesini sağlamak, onlara yeni ufuklar kazandırmak amacıyla 2006 yılının sonunda kuruldu
2007 yılı başında hazırlanan programlar, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eğitim Merkezi ile gidilen işbirliği sayesinde modern sınıflar ve eğitmen kadrosuna kavuşarak hayata geçme aşamasına geldi. Son olarak, cruise gemilerinde çalışmanın olmazsa olmaz koşulu olan STCW 95 eğitimi ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi ile yapılan anlaşma son engeli de ortadan kaldırdı ve birinci kurs 13 Şubat 2007 günü Boğaziçi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nde başladı.

Geçen bir yılı aşkın süre içerisinde kursların İstanbul yerine Bodrum’da daha etkin ve ekonomik bir şekilde verilebileceği ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile iş birliği sürdürerek, tüm kurslar Bodrum’a kaydırıldı. Temel Cruise eğitimleri Turgutreis Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nde, STCW 95 Sertifika programları ise Bodrum Anadolu Meslek – Kız Meslek Lisesi Yat Kaptanlığı bölümünde verilmeye başlandı.

İnternet teknolojilerinin eğitim alanında yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamasını göz önüne alan Cruise Academy yönetimi son olarak Temel Cruise eğitimini tamamen Eğitim CD’leri üzerine aktararak ‘Çalışma Seti’ haline getirdi. Böylece personelin Bodrum’a gelip kalma süre ve masrafları da ortadan kalktı.

Halen Temel Cruise bilgileri Çalışma setinin personele gönderilmesi ile, STCW 95 – Denizde Can Güvenliği Sertifika Programları ise Denizcilik Müsteşarlığı’nın direktifi doğrultusunda Bodrum Anadolu Meslek – Kız Meslek Lisesi Yat Kaptanlığı bölümünde verilmektedir.

Cruise Academy’nin Bodrum dışında, Türkiye genelinde, başka hiç bir yerde temsilciliği,yetkili acenta veya bağlantılı çalıştığı herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş yoktur. Cruise Academy ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği 2008 yılı sonu itibariyle bitmiştir. Bu nedenle kayıtlar doğrudan Cruise Academy’e yapılmalı ve deklare edilen kurs ve Çalışma Seti ücreti dışında herhangi bir komisyon veya ilave bedel ödenmemelidir.

Önemli Not : Cruise Academy hiçbir şekilde iş garantisi vermez. Zaten iş garantili eğitim kursu olamaz. Bu durumda iş parayla satılmış olur ki bu da kanuna aykırıdır. Ancak Cruise Academy başarılı personeli gemi şirketlerine ve bu konuda çalışan iş ajanslarına yönlendirerek onların gemilerde iş bulmalarına destek olur.